Kuidas pesupulbriga oma puhkust paremaks muuta?!

Meil kõigil on see üks koht, kuhu me alati tahaks ja igal suvepuhkusel ka läheme. See koht, mis mingil võluväel alati mõtteisse tagasi jõuab. Olgu see siis Pärnu- või Soome lahe äärne rannajupp, veedad ka Sina tõenäoliselt enda suve mere ääres. Aga maalilised suvepäevad on kadumas – Läänemeri on teine reostatuim meri maailmas, jäädes taha vaid Vahemerele . Pooled Läänemere kalaliikidest on ohustatud. (1)

 

DSC_1090

Kui oled kord pudru kokku keetnud, söö ise ka ära.

Läänemere reostatusel on väga palju põhjuseid. Naftalekked, reovee puhastusjaamade puudujäämised, põllumajanduse jäägid ja laevanduse põhjustatud pollutsioon on läänemere reostuse suurimateks murefaktoriteks. Vaadates neid faktoreid võib tunduda, nagu eraisikul poleks nende parandamiseks eriti midagi teha.

 

Nii võibki tekkida küsimus: ‘’ Kas ei ole see siis poliitikute, suurfirmade teha?’’

Jah ja ei.

Kuigi suur otsustusvõime kuulub siiski valitsustele ja suurfirmade juhatustele, on siiski suhteliselt kõik tarbija, tavalise kodaniku poolt mõjutatav.

Kus nõudlust, seal pakkumist. Tarbides keskkonnasõbralikke tooteid saad ka sina, üksikisik, Läänemerd kaitsta. Kas või kõigest pesupulbri väljavahetamisel võib olla märgatav vahe. Vahetades enda pesupulbri BioVegan Family pesupulbri vastu, võite te (ka enda riiete tervisele kaasa aidates) aidata armastatud puhkekohta.

biovegan_3

Kuidas?

See ja sellele järgnevad blogipostitused selgitavad just seda.

BioVegan Family pesupulber ei sisalda fosfaadisaadusi.

Fosfaadisaadusi on pea kõikjal- kivides, maardlates, ka loomade (seega ka inimese) organismis. Fosforil ja selle saadustel on kogu looduses tähtis koht- tegemist on tähtsa toitainega nii loomadele kui ka taimedele. Fosfaadid on vajalikud näiteks DNA ja RNA sünteesiks.

Kergelt võib tekkida küsimus: ‘’Miks on fosfaadisaadused kahjulikud, arvestades nende vajalikkust?’’

Nii, nagu kõigegagi, on ka fosfaadiga: moderatsioonis hea, liigsuses halb.

Ja kuidas veel liigsuses.

Fosforiringe saab alguse seentest. Täpsemalt, seente mükoriisadest. Taimed omastavadki mullaühenditega seotud fosforit just nende abil. Taimtoidulised loomad saavad oma elutegevuseks vajaliku fosfori omakorda nende poolt söödavatest taimedest, loomtoidulised loomad taimtoidulistest loomadest, jne. Fosfiriringe ei vaja inimtegevuse poolseid ‘’tagalükkeid’’.

Samas jõudis 2010. aasta jooksul heitveega veekogudesse 114,5 tonni fosforit (2). Seda just läbi põllumajanduslike jääkide, ning suuresti ka pesuvahendite kaudu.

Liigne vee fosfaadisisaldus võib viia mage- ja merevee fosfaadiga rikastumiseni (eutrofeerumiseni). Liigsed toitained põhjustavad omakorda vetikate vohamist. Kuna bakterid toituvad vetikatest, viib see bakterite õitsenguni. Suurenenud bakterite ja lagundajate arv kasutab ära vees sisalduva hapniku, mistõttu surevad paljud kalad, kahjustades nii vastavale ökosüsteemile pikaaegseid kahjustusi(3).

DSC_1423

Lisaks veekogude pollutsioonile on ‘’õitsevas vees’’ ohtlik ujuda.

Alates 1980. aastatest on Läänemere vee fosfaadisisaldus  järjest vähenenud , kuigi toiteainete kontsentratsioon pole vastavalt muutunud. Näiteks on 2003-2007 Liivi lahe fosfaadi- ja lämmastikusaaduste kogus vähenenud, kuid klorofülli koguste trendid ei vähene või olid hilisematel aastatel just suurenenud. Samas on Soome lahes jälgitud suurenevaid toitainete tasemeid (4).

Kasutades fosfaadivabu pesupulbreid, nagu seda on näiteks BioVegan Family pesupulbrid, säästad Eesti ühte tähtsaimat transproditeed, puhkekohta, turistiatraktsiooni – Läänemerd.

 

biovegan_2

 

 

Viited:

 

  1. International Business Times, 2014, L. Laccino, World Oceans Day 2014: World’s Most Polluted Seas Revealed

 

  1. Tallinn, Keskonnaministeeriumi veeosakond, 2012, G. Danilišina, A. Tooming, N. Sinikas,  A. Zahharov, E. Endjärv,  P. Ennet,  Asulareovee puhastamise direktiivi nõuete täitmine Eestis

 

  1. The Enviormental Literacy Council, Phosphorus Cycle

 

  1. HELCOM, 2014. Eutrophication status of the Baltic Sea 2007-2011 – A concise thematic assessment. Baltic Sea Environment Proceedings No. 143